Menu

BIDO PORFIRIO

Monday 14 June 2021 | BIDO PORFIRIO

Song Title: UMA NOITE E TANTO Artist / Singer: BIDO PORFIRIO ( D A/D Bm/D ) D Uma noite e tanto A Com voc’ Bm…